MERITHA'S VETERINAIRE ONDERZOEKS LABORATORIUM

(MVOL)

Onafhankelijk moleculair onderzoekslaboratorium gespecialiseerd in serologisch-, microbiologisch- en parasitologisch- onderzoek van kromsnavels en andere vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën.