inzenden monsters

Materiaal kan alleen via een verwijsbrief van een dierenarts (evt. via email) ingezonden worden. Dit is belangrijk voor een goede cliënt- patiënt- dierenarts- relatie en voor de kennis overdracht tussen dierenarts en laboratorium.

 

Het te onderzoeken (monster-) materiaal kan samen met het volledig ingevulde inzendformulieren met de post opgestuurd worden of men kan het materiaal zelf komen brengen.  Stuurt u van uit het buitenland (inclusief de EU) , m.u.v. Nederland, monsters in? Voeg dan het handelsdocument toe aan uw buitenlandse inzending.

Buiten openingstijden kunnen monsters in de daarvoor bestemde box (bij de hoofdingang) gelegd worden (Zie bij Contact & Locatie).  Zie bij Verzamelen & verpakken hoe men het te onderzoeken materiaal het beste kan verzamelen en aanleveren.

 

Ook is het mogelijk om met de ophaaldienst Miedema, die bekend is als vervoerder van laboratoriummateriaal van en naar veterinaire laboratoria, uw materiaal bestemd voor MVOL te laten ophalen tegen een redelijke vergoeding. Door deze service bent u er zeker van dat het materiaal tijdig bij ons wordt afgeleverd.

 

Ophaaldienst Miedema is te bereiken onder telefoonnummer +31(0)543474545 of +31(0)614598296. Website Miedema voor verdere info.